ÚSPEŠNE V ĎALŠOM PROJEKTE

Grantový program firmy TELEKOM je súčasťou väčšieho projektu ENTER, ktorý podporuje digitálne vzdelávanie na školách.
Na našej škole sa učí informatika vo všetkých ročníkoch. Na ročníkoch 5 -9 sa venuje veľká pozornosť programovaniu, žiaci sa učia programovanie v Imagine a Scratch. Mnohí žiaci sa zapájajú do krúžkovej činnosti v rámci ktorej programujú robota zo stavebnice lego mindstorms pomocou programovateľnej kocky EV3 a zúčastňujú sa súťaží na Slovensku aj v zahraničí. Získali mnohé umiestnenia na prvých miestach v súťažiach First Lego League, Robotiáda, RoboRAVE a G-ROBOT.
Prostriedky z projektu chceme využiť na vybavenie počítačovej učebne micro:bitmi tak, aby sa využívali priamo na hodinách informatiky. Tým by základy programovania a skúsenosti s jeho využitím v praxi získali všetci absolventi našej základnej školy.