Úspech v okresnom kole Technickej olympiády

V tomto školskom roku sa konal 11. ročník Technickej olympiády.  Okresné kolo prebehlo v novembri a z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácii sa realizovalo online formou. Prihlásení žiaci v presne určenom časovom intervale riešili elektronický test.

ZŠ na Nábrežnej ulici reprezentovali traja chlapci. V kategórii A nás potešilo víťazstvo našich žiakov v okresnom kole! Súťažiaca dvojica Tomáš Lenčéš z 9.B a Patrik Kováč z 9.C triedy v testoch nazbierala najviac bodov a preto získala 1. miesto. Títo dvaja chlapci budú školu reprezentovať aj v krajskom kole TO, ktoré by sa malo konať vo februári tohto roku.

V kategórii B sa Mikuláš Samuel Vanek zo 7.B triedy umiestnil na šiestom mieste.

Žiakom srdečne blahoželáme a držíme palce aj v krajskom kole.

PaedDr. Miroslava Mičíková