Hravá angličtina v 2.B

Hravá angličtina je určená pre zábavnú a efektívnu výučbu anglického jazyka na prvom stupni. Učíme sa so žiakmi prostredníctvom spevu, tanca, pantomímy a rozličných iných didaktických hier. Vďaka tomu rozširujeme slovnú zásobu nenásilnou formou.
Tu je malá ukážka z hodiny anglického jazyka s pani učiteľkou Kasalovou. Žiaci si opakujú slovnú zásobu: Dopravné prostriedky a zamestnania, počasie, činnosti a taktiež sa učia klásť otázky hravou formou:

Album s fotografiami nájdete TU!