POĎAKOVANIE

Milí žiaci, ctení rodičia, kolegyne, kolegovia

Dovoľte, aby som sa veľmi pekne poďakoval každému z Vás za doterajší úspešný priebeh dištančného vzdelávania.

Spoločnými silami sme dokázali efektívne nastaviť podmienky i úroveň vyučovacích hodín.

Prezenčná forma vyučovacieho procesu je však v mnohých aspektoch i napriek vyspelým technológiám a našej spoločnej snahe v porovnaní s online vyučovaním neporovnateľne efektívnejšia.

Zostáva nám veriť, že táto už naozaj dlhotrvajúca situácia sa čoskoro skončí a všetci sa budeme môcť opäť spoločne stretávať každý deň v našej škole.

Želám Vám pevné zdravie, pohodu rodinného prostredia a v tomto období i nenahraditeľný pocit spolupatričnosti.

Teším sa na Vás

 Róbert Rudinský