Výber strednej školy on line

Je nesporné, že sa blíži termín, kedy si budú musieť žiaci deviateho ročníka vybrať strednú školu. Snažíme sa o to, aby rodičia a deti mali čo najviac informácií o prijímacom konaní, o možnostiach štúdia  na stredných školách a aby mali zodpovedané otázky, ktoré sa týkajú tejto problematiky.

V dňoch 1. a 2. decembra 2020, v čase od 17. -18. hod., sa uskutočnili ON LINE STRETNUTIA RODIČOV S VÝCHOVNOU PORADKYŇOU ŠKOLY. Prekonzultovali  sme konkrétne body vypracovaného interného Manuálu k prijímacím skúškam pre šk. rok 2020/21, ktorý majú všetci rodičia.

Dňa 3.decembra 2020 sa žiaci 9.roč., prostredníctvom on line webinára ONLINE PREZENTÁCIA DUÁLU, mali možnosť zoznámiť so systémom duálneho vzdelávania.

Žiaci sa v rámci prezentácie dozvedeli :

  • ako funguje duálne vzdelávanie,
  • aké sú výhody duálneho vzdelávania,
  • ktoré stredné školy a zamestnávatelia v regióne sú zapojené do duálu,
  • kde si hľadať podrobnejšie informácie.

Webinár bol zrealizovaný v spolupráci s odborným koordinátorom Národného projektu duál.

Všetkým rodičom a zúčastneným žiakom ďakujem za aktívnu účasť, a tiež za spoluprácu triednych učiteliek pri realizácii týchto úspešných akcií.

Mgr. Mária Luptáková