Zážitkové učenie v 3. ročníku

Naši tretiaci majú veľmi radi matematiku, prírodovedu i vlastivedu. Cez rôzne aktivizujúce, či problémové úlohy hľadajú, pátrajú, skúmajú a objavujú svet okolo seba.

My, učitelia, kladieme dôraz najmä na aktívnu úlohu žiaka pri osvojovaní si nových poznatkov prostredníctvom zážitkov, na učení s porozumením a okamžitom prepojení učiva s praktickým svetom žiaka. Na týchto hodinách využívame metódu CLIL, ktorá zahŕňa používanie dvoch jazykov: slovenského a anglického. Jednou z kľúčových častí metodiky CLIL je požiadavka, aby žiaci počas vyučovania používali jazyk aktívne medzi sebou a tak sa navzájom učili. Z metódy ClIL môžu profitovať všetci žiaci, nielen tí, o ktorých si myslíme, že sú v jazykoch dobrí.

Album s fotografiami nájdete TU!