4.A v akcii :)

Takto pracujú na rôznych vyučovacích hodinách žiaci zo 4.A = usilovne, tvorivo a kreatívne 🙂

Triedna p. učiteľka Renáta Goriláková

Album s fotografiamái nájdete TU!