Hodina matematiky trochu inak – v 1. ročníku s využitím Hejného metódy

Vzťah k predmetu matematika sa buduje postupne od 1. ročníka. Práve preto sa pani učiteľky snažia využívať na vyučovaní inovatívne metódy práce. Jednou z nich je aj Hejného metóda. Pani učiteľky  využívajú prvky z Hejného  metódy pri vyučovaní matematiky. Žiaci sa učia kriticky myslieť, analyzovať rôzne problémové situácie a hľadať nové riešenia, či už samostatne, alebo v tíme. A tak naše hodiny matematiky sú plné objavovania, spoznávania, spolupráce a zábavy.

Album s fotografiami nájdete TU!