Zmysluplné hranie prostredníctvom kociek Lego v 1.A

Lego predstavuje pre žiakov zážitkové učenie, pri ktorom sa spája hra s učením. Pri rôznych aktivitách sa pomocou kociek Lego u žiakov rozvíjajú matematické zručnosti, pamäť, pozornosť, fantázia, tvorivosť a spolupráca.

Album s fotografiami nájdete TU!