Október – mesiac úcty k starším

„ Milá babka, veľmi ťa ľúbim, pretože sa so mnou  hráš a vypekáš nám samé dobroty.“

„ Milý dedo, veľmi Ťa ľúbim, pretože nám pomáhaš, nosíš ma do školy, za čo Ti veľmi ďakujem.“

Aj takýmito slovami vyjadrili svoju lásku a vďaku starým rodičom naši žiaci zo ZŠ Nábrežnej.

Keď sa pominú letné dni a znenazdania prichádza mesiac október s chladnejším počasím, pozeráme okolo seba čudujúc sa ako rýchlo prebehol ten rok . Tak ako v prírode ubiehajú ročné obdobia, tak  sa i človeku míňa rôčik za rôčikom a pomaly nastáva jeseň života. Vekom  však človek nadobudne skúsenosti, prehľad ako riešiť rôzne životné situácie. Skúsenosti a rady odovzdáva mladším. Prácou  napĺňal dni svojho života a teraz si užíva zaslúžený oddych.

V mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie a prianie. Milí naši starí rodičia, zo srdiečka Vám ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť, obetavosť, pozornosť, rady a skúsenosti, ktorými nás obdarúvate.

Prajeme Vám pevné zdravie, veľa pohody a krásnych chvíľ v kruhu najbližších.

Album s fotografiami nájdete TU!