Vyhodnotenie jesenného zberu papiera 2020/2021

Milí rodičia, starí rodičia a priatelia našej školy,
chceme sa veľmi pekne poďakovať tým, ktorí sa zúčastnili nášho jesenného zberu papiera.
Nazbierali sme krásnych 93 273 kg  
V tabuľke nájdete umiestnenie tried podľa priemeru nazbieraného papiera na žiaka:

Osobitné poďakovanie patrí tým, ktorí priniesli nad 500 kg: