Medzinárodný deň školských knižníc

Štvrtý októbrový pondelok je už tradične venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. Tohtoročná téma bola: „ Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie:100 rokov od vzniku Česko – Slovenska.“

Žiaci našej školy sa taktiež  snažili zapojiť sa do tohto projektu v čo najväčšom počte. V jednotlivých ročníkoch zábavnými formami pracovali s knihou. Prváci ilustrovali ľudovú rozprávku, ktorú im prečítala pani učiteľka. Druháci si zo školskej knižnice požičali knihu od spisovateľky M. Ďuríčkovej – Danka a Janka a spolu si z nej čítali. Tretiaci tvorili krátke básničky, rýmy a ilustrácie o obľúbených rozprávkových  postavách. Štvrtáci  čítali o Slovensku – povesti, dokumenty, príbehy.  Navštívili  našu školskú knižnicu Trojruža, kde si spoločne čítali vybrané rozprávky. Naším cieľom v tento deň  bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici, k čítaniu a k poznávaniu nového. Veríme, že sa náš cieľ naplní.

Album s fotografiami nájdete TU!