Október – mesiac úcty k starším

Mesiac október je mesiacom úcty k starším….

Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Každý z nás má vo svojom okolí staršieho človeka, babku, dedka, starkú, starkého. Pre rodinu je veľmi dôležité, aby mali pri sebe starých rodičov, lebo nám dávajú lásku, pochopenie a veľmi vzácne rady do života. Pre tých, ktorí starých rodičov majú, je to dar, lebo starý človek je studnica skúseností a múdrosti, preto si ich vážme, uctievajme si ich, správajme sa k nim slušne a buďme im nápomocní.

Naši žiaci zo školského parlamentu (ŠP) dostali nápad, ako potešiť pri tejto príležitosti aj starkých v Domovoch pre seniorov, ako im dať najavo, že nám na nich záleží , že myslíme aj na nich. Preto  sme im pripravili krásne pozdravy. Veríme, že ich potešia a prijmu ich s takou láskou, akou sme ich my vyrábali.

Maja Benkóová, koordinátorka ŠP