ERASMUS+

Chceš sa zapojiť a zároveň dozvedieť viac o našom novom projekte ERASMUS +?

Dňa 16.10. 2020 sa na našej škole uskutočnila oslava  „Erasmus days“. Jednotlivci aj malé skupinky našich žiakov mali možnosť ukázať a prezentovať svoje projekty na tému  „ HÝB SA  A ŽI ZDRAVO“. Na oplátku dostali informácie o našom novom Erasmus + projekte našej školy.

PK cudzie jazyky