VOĽBY RODIČOV DO RADY ŠKOLY

Veľmi pekne ďakujem rodičom, ktorí boli súčasťou volieb do Rady školy pri Základnej škole, Nábrežná 95, Nové Zámky.

Veľká vďaka patrí všetkým kandidátom  a taktiež volebnej komisii v zložení :  Kristína Vozárová, Zuzana Hvožďarová, Soňa Bečková.

Zvolenými zástupcami rodičov do Rady školy pri Základnej škole, Nábrežná 95, Nové Zámky na  funkčné obdobie 2020-2024 sa stali:
Zuzana Kanásová
Hana Boldizsárová
Michal Štofko
Tatiana Jančová

Úspešným kandidátom úprimne gratulujem a teším sa na spoluprácu !

Mgr. Róbert Rudinský