Poďakovanie

Chceme sa veľmi pekne poďakovať pánovi Romanovi Petróovi za darovanie a kompletnú výmenu osvetlenia v triede 5.C.
Patrí Vám naša obrovská vďaka!