Pomoc slabozrakým

Žiaci Základnej školy, Nábrežná 95, Nové Zámky pod vedením koordinátorky Žiackeho parlamentu  Majky Benkóovej, sa v piatok 18. septembra 2020 zapojili do zbierky Biela pastelka (Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska). 

Z celkovej vyzbieranej sumy 1 013,81 € v našom meste,  sme prispeli čiastkou  248,19 €.   Dobrým skutkom sme  pomohli  nevidiacim i slabozrakým, čo nás nesmierne teší !

Ďakujem všetkým, ktorí prispeli.

Maja Benkóová, koordinátorka Žiackeho parlamentu