Legomobilita

Pani učiteľky zo ZŠ, Nábrežná 95, Nové Zámky odprezentovali v nedeľu 20.septembra 2020, v spolupráci s Mestom Nové Zámky v rámci Európskeho týždňa mobility, žiakmi skonštruované dopravné prostriedky. Naši „malí inžinieri“ v tento slnečný deň zaujali nielen deti, ale aj dospelých.

Licencované centrum na našej základnej škole ( Brick by brick )  pracuje nielen ako záujmový krúžok, ale je aj súčasťou vyučovacieho procesu. Zážitkové vzdelávanie lego kockami spája hru a učenie pútavou formou. Preto sme radi, že Vám výsledky pedagogickej práce a šikovnosť našich žiakov vieme odprezentovať.  Našim konštruktérom želáme ešte veľa úspešných projektov.

Mgr. Timea Garajová