Deň s hračkou

Naši prváci mali  v pondelok 14.septembra zážitkové vyučovanie – Deň s hračkou.
Žiaci si mohli priniesť do školy svoju obľúbenú hračku. V rannej komunite každý žiak porozprával o svojej hračke – predstavil ju spolužiakom. Na matematike riešili také úlohy, ktoré vedeli zostaviť o svojich hračkách. A tak usporiadali hračky podľa veľkosti, vytvárali dvojice – veľká hračka – malá hračka, ukladali hračky na pravý a ľavý okraj koberca, pod peračník – nad peračník. Na slovenskom jazyku sa snažili sluchom rozlíšiť a povedať prvé písmeno na ktoré sa hračka začína. Zahrali sa didaktickú hru: „Hádaj komu patrím.“ V tejto hre museli povedať, ktorému spolužiakovi patrí daná hračka. Dnešné zážitkové vyučovanie ich nielen pobavilo, ale aj poučilo.
Veríme, že aj takáto forma vyučovania prispela u žiakov k lepšiemu zvládnutiu obdobia prechodu od hračiek k písmenám.

p.uč. prvých ročníkov

Album s fotografiami nájdete TU!