Súťaž “Život a dielo Antona Bernoláka”

     Dňa 13.11.2013 sa žiačky 7.B triedy zúčastnili súťaže o “Živote a diele Antona Bernoláka”. Spomedzi všetkých základných škôl v našom meste dievčatá (Amália Kelemenová, Viktória Vörösová, Dominika Havlíková) obsadili 1.miesto. Na súťaž sa veľmi intenzívne pripravovali aj Kristína Palacková a Gabriela Borbélyová, ktoré boli kamarátkam oporou v hľadisku.

     Dievčatám srdečne blahoželáme a tiež ich pani učiteľke, PaedDr.  Zuzane Borbélyovej, ktorá ich na súťaž pripravovala a sprevádzala.

1    2