Letný tábor ZŠ Nábrežná

Tohtoročný tábor bol veľmi zábavný. Šikovní pedagógovia nám pripravili dni plné zábavy, radosti a smiechu. Prvé dni sme sa poriadne zapotili, rozcvičili, vybehali, pretože sme ich venovali športu a tancu (hééj, makarena 🙂 ) Hrali sme našu obľúbenú triafanú, futbal, či volejbal. Tréneri pre nás pripravili športové súťaže a získali sme krásne ocenenia a veľa veľa cukríkov.

V letnom tábore sme cestovali aj prstom na mape a spoznali rôzne európske krajiny ako je Holandsko a pre nich typické dreváky, Fínsko a ich vychýrený futbal, Taliansko a ich chutné cestoviny, do Francúzska sme zavítali na módne prehliadky a zoznámili sme sa so slovenským Jankom Hraškom.

Začiatok nového týždňa sme odštartovali anglickými hrami. Zlepšili sme si naše anglické jazykové schopnosti a vedomosti. Pri hľadaní pokladu sme sa zabavili aj zapotili a odmenou boli sladké dobroty a ocenenia.

Stred týždňa sme venovali ekológii a naučili sme sa recyklovať, separovať a chrániť našu prírodu. V tento deň k nám zavítal aj pán lesník, poukazoval nám lesnú zver a naučil nás rozpoznávať ich stopu. Za našu šikovnosť sme získali lesné dary.

Naše umelecké duše sa mohli naplno prejaviť pri kresbe pravekých ľudí a vyrábaní lampášov.

Posledný deň bola aj diskotéka a dosýta sme sa vyčľapotali v bazénoch. Na záver nás čakalo aj milé prekvapenie – každý z nás dostal šálku s množstvom maličkostí, ktoré veľmi potešili.

V tábore sme zažili veľa zábavných chvíľ, upevnili sme naše kamarátstva, naučili sme sa pomáhať si a hrami sme spoznali aj naše pani učiteľky, učiteľov, vychovávateľky a asistentky. Veľké ďakujeme patrí všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, ktorí boli súčasťou tohtoročného letného tábora. Ďakujeme aj našim pani kuchárkam za vynikajúce jedlá, pani upratovačkám a pánovi školníkovi. Všetci sa veľkou mierou podieľali na tom, aby sme sa mali čo najlepšie. Na letný tábor budeme mať tie najkrajšie spomienky 🙂

Album – prvý deň v tábore!

Album – druhý deň v tábore!

Album – tretí deň v tábore!

Album – štvrtý deň v tábore!

Album – piaty deň v tábore!

Album – šiesty deň v tábore!

Album – siedmy deň v tábore!

Album – ôsmy deň v tábore!