Slávnostné ukončenie školského roka so vzácnymi hosťami

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka 2019/20. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie v tomto mimoriadnom období. Každý z nás sa mohol obzrieť, zhodnotiť svoje úsilie a možno si aj uvedomiť, v čom musí na sebe ešte popracovať. 

Po slávnostnom odovzdaní vysvedčení  sa žiaci so svojimi pedagógmi zhromaždili na školskom dvore, kde sa ujal slova pán riaditeľ Mgr. Róbert Rudinský, aby privítal nášho vzácneho hosťa – ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga v sprievode primátora nášho mesta PhDr. Mgr. art. Otokara Kleina.

      Pán minister sa na úvod prihovoril k učiteľom, žiakom a ich rodičom, vyslovil slová uznania a vďaky za zvládnutie náročnej situácie, ktorá vznikla počas pandémie. Veľmi sa mu zapáčili šáliky s emblémom našej školy, ktoré zdobili plecia našich žiakov a vypýtal si jeden aj pre seba, aby sa tak mohol cítiť ako jeden z nás. Bolo to od neho veľmi pekné gesto.

    Najlepším žiakom jednotlivých ročníkov osobne odovzdal ocenenie TOP ŽIAK. Toto vyznamenanie dostal od riaditeľa školy aj sám pán minister. Ako spomienku na návštevu našej školy si odniesol aj pamätnú knižku s príspevkami z časopisu ZVONÍ! a s milými odkazmi od malých školákov. Po príhovore sa odobral do prváckych tried, aby najmenším školáčikom odovzdal ich netrpezlivo očakávané prvé vysvedčenie.

      Napokon pán minister všetkým zaželal príjemné prázdniny a načerpanie nových síl do ďalšieho školského roka a na chvíľu sa ešte zúčastnil stretnutia s pedagógmi, aby odpovedal na ich otázky ohľadne smerovania školstva pod jeho vedením.

                                 Všetkým prajeme radostné prežitie letných prázdnin v zdraví a v pohode!

TOP ŽIAK za rok 2019/20:

  1. ročník Nela Dohányosová
  2. ročník Lenka Bednárová
  3. ročník Nela Forgáčová
  4. ročník Marek Petík
  5. ročník Kristína Demová
  6. ročník Viktória Gyénová
  7. ročník František Ešek
  8. ročník Tomáš Lenčéš
  9. ročník Linda Szőke

 https://www.novezamky.sk/fotogaleria-minister-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-branislav-grohling-v-zakladnej-skole-na-nabreznej/d-37475/p1=33473

Album s fotografiami nájdete TU!