Slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka

V čase „koronakrízy“ sme už pomaly prestávali dúfať, či sa budeme môcť slávnostne rozlúčiť so žiakmi deviateho ročníka. Ale dali sme to!

Vo štvrtok 25. 6. 2020 na pódium Cisársko-kráľovskej jazdiarne vystupovali naši deviataci v sprievode svojich triednych pani učiteliek Mgr. Ivy Mányovej, Mgr. Magdalény Kosztolányiovej a Mgr. Mariety Gyénovej, aby sa dôstojne rozlúčili a poďakovali  svojim učiteľom  a pánovi riaditeľovi za dosiahnuté vzdelanie, za úprimné rady i za  pomoc. Po odspievaní piesne a príhovoroch, vyzval pán riaditeľ triedne pani učiteľky, aby predniesli charakteristiky svojich žiakov a jednotlivo ich predstavili. Každému žiakovi bola odovzdaná kniha „Malý princ“, aby   im pripomínala pekné chvíle strávené v našej škole.

V mene rodičov sa k žiakom a k zamestnancom školy milými slovami vďaky prihovorila  pani Jarka Kreškóciová.

Na  záver si deviataci spoločne zaspievali pieseň od Zuzany Smatanovej V dobrom aj v zlom, s ktorou sa neskôr symbolicky rozlúčili aj so svojimi spolužiakmi z ostatných tried na školskom dvore.

Milí deviataci, odchádzate z miesta, ktoré vám dalo nielen veľa vedomostí, ale  aj nezabudnuteľné zážitky. Naše spoločné chvíle sa končia. Prajeme vám veľa šťastia a úspešné vykročenie do novej etapy vášho  života na strednej škole.

Album s fotografiami nájdete TU!