Čitárka Terezka

Terezka Énekešová z 2.A triedy rada číta. Často navštevuje knižnicu Trojruža v našej škole aj knižnicu A. Bernoláka v našom meste.

Knihy dostáva ako darček k rôznym sviatkom a veľa kníh jej kupujú aj rodičia. Jej obľúbená spisovateľka je HOLLY WEBB. Prečítala celú jej zbierku kníh o zvieratkách. Bolo ich spolu 16. Veľmi sa jej páčilo pútavé rozprávanie spisovateľky o jednotlivých zvieratkách. Preto po dočítaní celej zbierky kníh sa rozhodla pani spisovateľke napísať a vyjadriť jej tak svoj obdiv. Veľmi ju potešilo, keď jej pani spisovateľka HOLLY WEBB odpísala.