Reprezentanti mesta Nové Zámky

Všetkým žiakom, ktorí sa pričinili svojim úsilím o ocenené úspechy srdečne blahoželám a ich pedagógom i rodičom veľmi pekne ďakujem.

GRATULUJEME :
Peter Farkaš
Pripravovala: Mgr. Marieta Gyénová

Daniel Prutkay
Pripravovala: Mgr. Timea Garaiová

Hádzanárske družstvo mladších žiakov
Pripravoval: Mgr. Mikuláš Kucsera

Kolektív hádzanárov – starší žiaci
Pripravovali: Mgr. Mikuláš Kucsera, Mgr. Peter Sporni

Tím Programmers (Tomáš Lenčéš, Jakub Finda, Konrád Račko, Martin Becík)
Pripravovala: Jarmila Lenčéšová

Kolektív žiakov – Vybíjaná ZŠ najmladší žiaci
Pripravovali: Mgr. Mikuláš Kucsera, Mgr. Marek Horňáček

Redakčná rada časopisu ZVONÍ
Pripravovala: Mgr. Zuzana Kreps