Aj tento rok sme slávili Deň Zeme

Oslava Dňa Zeme nás nenechala ľahostajnými ani v tejto mimoriadnej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame, že  sme doma.  Aj keď sme nemohli realizovať rôzne aktivity spolu so spolužiakmi a s pani učiteľkami v škole, na dvore, v okolí školy, veľa detí spolu so svojimi rodičmi prijali výzvu a urobili niečo užitočné pre našu planétu. Mnohí, aj keď s rúškami na tvárach, sa pustili  do upratovania, čistenia svojho okolia, sadenia v záhradkách, skrášľovania svojho okolia  atď.  Patrí im za to všetkým veľká vďaka.

A ako všetci usilovne pracovali…….pozrite si v albumoch:

Album Deň Zeme I.

Album Deň Zeme II.

Mgr. R. Goriláková