LIST PÁNA RIADITEĽA

Ctení rodičia, milé deti,

opäť sa končí jeden zo šiestich týždňov počas ktorých sa vzdelávate z domu. Veľmi si vážim Vašu snahu a podporu Vašich rodičov, bez ktorej by sa to zvládať určite nedalo. Vy to spolu s nimi a nami zvládate naozaj veľmi úspešne.

Pri riešení akýchkoľvek problémov obsahového alebo technického charakteru vyučovacieho procesu sa kľudne obráťte na triednu pani učiteľku, ochotne Vám pomôže.

Verím, že tento stav sa čoskoro pominie a opäť sa budeme môcť stretnúť i osobne.

Želám Vám všetkým hlavne pevné zdravie, buďte naďalej snaživí, zažívajte pocit úspechu a radosti!

Róbert Rudinský