Deň otvorených dverí

3. marca 2020 boli dvere do našej školy otvorené pre každého. V tento deň mali rodičia i starí rodičia jedinečnú možnosť vybrať si ľubovoľný predmet, učebňu či triedu a nahliadnuť do života našej školy. Stretnúť sa nielen s vyučujúcimi, ale aj s vedením školy. Bolo to veľké obohatenie pre nás všetkých – pre učiteľov, pre rodičov, no hlavne pre deti.

Veríme, že naši hostia u nás prežili príjemný deň a odchádzali domov s pocitom, že svoje ratolesti zverili do správnych rúk.  Ďakujeme!

Reakcie rodičov:

Vážený pán riaditeľ,

Dovoľte mi, aby som vyjadrila pár vetami vďaku a uznanie pani učiteľke Renáte Gorilákovej za výborný deň otvorených hodín v utorok 3.3.2020.

Osobne som strávila na žiadosť môjho syna celý deň v škole a zúčastnila som sa každej vyučovacej hodiny. S pani učiteľkou som konkrétne absolvovala hodinu slovenského jazyka, matematiky a vlastivedy. Nedá mi nenapísať, práve v dobe, keď sa toľko skloňuje otázka  školstva a kvality učiteľov, že som zažila veľmi produktívne vyučovacie hodiny. Všetky sa niesli v duchu kreativity, vysokého nasadenia a záujmu pedagóga nie len o to, aby mali deti naučené učivo podľa osnovy, ale najmä, aby pochopili a uvažovali prečo sa to učia a ako to v živote využijú. Veľmi sa mi páčilo ako pani učiteľka používala vlastnoručne pripravené kartičky s príkladmi, číslami, doplňovačkami…….Spôsob, akým sa deti pri náhodnom vylosovaní kartičiek dostali do rôznych dvojíc, trojíc, ktoré by nevznikli týmito metódami, bol príkladom ako sa dá aj v triede plnej silných osobností vytvoriť priestor  na prácu a spoluprácu silnejšieho so slabším, chlapca s dievčaťom či múdrejšieho s menej bystrým. Udržať disciplínu  s konkrétnym zložením detí našej triedy tiež nie je jednoduché. Všetci rodičia sme sa nestačili diviť aké sú naše deti tiché, poslušné a zároveň aktívne a spokojné. Boli sme svedkami využitia rôznych metód na prerušenie hluku, alebo upútanie pozornosti. Najsilnejší moment, ktorý vo mne rezonuje, bolo demonštratívne vysvetlenie ťažkej bonusovej logickej úlohy, kde boli zakomponovaní aj rodičia a starí rodičia. Výsledkom bolo rozlúštenie úlohy a víťazoslávne aháááááááá od detí (no priznám sa, že aj niektorých nás rodičov J) a následne úprimná radosť pani učiteľky, že to všetky deti pochopili…..

Vypichla som len niekoľko momentov, no bolo ich oveľa viac /napr. aj zaujímavé prepojenie učiva vlastivedy o našej obci so spoločensko-ekologickou zodpovednosťou a jej ochranou – rôzne skupinové cvičenia súvisiace s recykláciou a separovaním odpadu/.

Ako som aj na záver vyučovania vyjadrila za rodičov slová vďaky pani učiteľke, vyjadrila som aj pocit, že celé to doobedie bolo také skutočné, nehrané a, že pani učiteľka bola na jednej strane milá, láskavá a vtipná ako sme my maminy, ale zároveň pedagogicky veľmi zdatná, a keď bolo treba tak aj veľmi zásadová a prísna a to aj napriek tomu, že sme tam boli aj my rodičia.

Cesta, ktorou vedie pani učiteľka Goriláková naše deti je správna, i keď nie vždy ľahká a zodpovedajúca predstavám všetkých.  Môžem to len potvrdiť, lebo touto istou cestou viedla pred pár rokmi aj moju Simonku a u nej je nepochybne  vidieť ten kvalitný základ, na ktorý sa veľmi dobre stavia.

Vážený pán riaditeľ, som nesmierne rada, že máte v zbore takúto pani učiteľku a hlavne, že môj syn Patrik a jeho spolužiaci majú to šťastie byť pod jej krídlami.

Ďakujem za možnosť zúčastniť sa na skvelom dni  otvorených dverí !

S úctou PharmDr. Milena Mészárosová

 

Vážená pani učiteľka Pšenáková,

nedá mi nereagovať na dnešný deň otvorených dverí v škole. Bol to skutočne nezabudnuteľný zážitok aj pre rodičov. Úprimne Vás obdivujeme s akou oddanosťou a trpezlivosťou vykonávate svoju prácu, až sa zdá že to považujete za svoje poslanie, za čo Vám veľmi pekne ďakujeme. Váš štýl prednesu učiva a vysvetľovanie má šmrnc, dynamiku, humorom oživíte aj zdanlivo nezáživné témy, pričom “preberiete zo spánku” aj znudených študentov. Za toto všetko Vám patrí obrovské ĎAKUJEM, uznanie a OBDIV. Prajem Vám, aby ste týmito Vašimi vznešenými vlastnosťami ešte veľmi dlho obohacovali študentov. Ste nezabudnuteľný typ učiteľa, až mám pocit, že o Vás budú naše deti (Vaši žiaci) rozprávať aj svojim deťom s veľkou úctou a nezabudnuteľnými humornými zážitkami, akými ich chválite, či jemne karháte. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu príležitosť, zúčastniť sa na Vašich hodinách, či už RJ alebo Fyziky.
rodičia Tomáša Minárika, VII.C