Biologická olympiáda

Dňa 10.2. 2020 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C. Súťaž má dve nezávislé časti – projektovú časť  a teoreticko-praktickú časť. 
Naša  škola mala zastúpenie v obidvoch častiach a naše žiačky dosiahli výborné výsledky. V teoreticko-praktickej časti sa na 1. mieste umiestnila Linda Szoke z 9.A triedy. V tejto kategórii sa darilo aj Alexandre Ledzényiovej z 8.C, ktorá obsadila krásne 10. miesto.

V projektovej časti súťažila Andrea Borbélyová z 9.C triedy. So svojou prácou skončila na peknom 8. mieste.

Našim šikovným dievčatám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.