VŠETKOVEDKO – vyhodnotenie

V školskom roku 2019/2020 sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 43 žiakov 2. – 4. ročníka. Z nich bolo 12  žiakov v riešení úloh úspešných a získali tak za perfektné umiestnenie titul a diplom Všetkovedka. K tomu súťažiacim organizátori pribalili aj malý darček.

Šampiónom školy sa stala Nela Mandíková  zo  4.C, ktorá  sa umiestnila  v rámci Slovenska  na 13. mieste  s 98,62  % úspešnosťou. Svojimi vedomosťami zahviezdila na škole a za preukázanú múdrosť  získala  titul a diplom  Všetkovedko školy.

Titul Všetkovedka získali:

Hamranová Gréta           2.B
Tamaškovič Nino           2.C
Kmeťo Jakub                 2.C
Halás Andrej                  2.C
Goldová Alexandra        3.A
Vaneková Lucia             3.A
Blaškovičová Diana        3.A
Ostrolúcka Eva               4.A
Štofko Oliver                 4.B
Petík Marek                    4.B
Likérová Karin               4.C
Mandíková Nela             4.C

Ostatní zúčastnení žiaci sa úspešne zapojili  do súboja o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a získali titul Všetkovedkov učeň. Žiaci, ktorí si chcú svoje vedomosti otestovať  tiež, dostanú šancu v ďalšom ročníku v decembri 2020 a my veríme, že zapojených i úspešných žiakov bude ešte viac.

Mgr. Renáta Goriláková