Program Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu

Katrin Klobučníková, naša vlaňajšia absolventka, je organizátorkou prvého dobrovoľníckeho programu.

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote. Už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu.

Katrin Klobučníková, moja bývalá žiačka a absolventka našej školy je organizátorkou skupiny šiestich mladých ľudí, ktorí sa zúčastňujú  programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu.

Cieľom ich práce je dobrovoľníctvo. Je to jeden zo spôsobov, ako dávať a dostávať zároveň. Každý týždeň prejavujú svoju empatiu, toleranciu a trpezlivosť voči pacientom – seniorom, ktorí sú hospitalizovaní na geriatrickom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Nových Zámkoch. Schádzajú  sa raz týždenne, vždy poobede po skončení vyučovania, pod dohľadom vedúcej sestry. Náplňou ich činnosti je krátenie času pacientov – rozhovormi, čítaním kníh, hraním spoločenských hier, vypĺňaním tajničiek, spevom a hrou na hudobný nástroj. Asistujú pacientom aj pri jednoduchých samoobslužných činnostiach. Už ich prítomnosť je pozitívnou zmenou v živote týchto ľudí.  Pre mnohých z nich sú často jedinou návštevou, ktorú počas pobytu na oddelení majú. Snažia sa im uľahčiť  a spríjemniť život.

Dobrovoľnícka práca ich napĺňa a sú rozhodnuté venovať sa jej aj naďalej. Podarilo sa im získať pre svoju činnosť ďalších mladých ľudí. Učia sa byť zodpovednejší a užitoční pre spoločnosť. Prajeme im veľa elánu do ich ďalšej činnosti hodnej nasledovania.

Mgr. Ľudmila Predná, bývalá triedna učiteľka

Album s fotografiami nájete TU!

https://www.facebook.com/nemocnicanz/videos/173644617207449/?v=173644617207449