Technický krúžok

V ZŠ na Nábrežnej ulici pracuje veľa športových, vedomostných i umeleckých krúžkov.

Vedomosti z techniky a technickú zručnosť si žiaci rozvíjajú pri práci v technickom krúžku pod vedením p. uč. Mičíkovej. V období pred Vianocami,  okrem iných výrobkov, žiaci vyrobili aj tri krásne drevené vianočné stromčeky, ktorými sme spestrili vianočnú výzdobu počas jedličkových slávností.

Chceme vám predstaviť šikovných tvorcov drevených stromčekov.

Na 1. fotografii sú Laura Tökölyová a Zuzka Matejková z 8.C.

Na 2. fotografii sú Peter Diósi z 9.C, Tomáš Lenčéš z 8.B a Paťo Kováč z 8.C.

Na 3. fotografii sú Miki Vanek zo 6.B, Jakub Mikle zo 6.C a Matej Benko zo 6.D.