Traja králi

6.januára si kresťania po celej planéte pripomínajú sviatok Zjavenia Pána – Troch kráľov. Patrí k najstarším kresťanským sviatkom, ktorý sa slávi od 3.storočia. Jedná sa o deň, kedy sa na oblohe objavila hviezda, oznamujúca narodenie Božieho Syna všetkým národom.

Podľa hviezdy traja králi našli Ježiška v Betleheme a odovzdali mu dary zlato, kadidlo a myrhu. V minulosti bol tento sviatok spojený s dňom krstu Ježiša v rieke Jordán. Ako počas celého vianočného obdobia, tak aj na jeho záver sa viažu rôzne obyčaje. Najznámejšie sú „trojkráľové obchôdzky“, počas ktorých najmä mladí chlapci s korunkami na hlave obchádzajú domácnosti, kde koledovali a pritom žehnali domu tým, že posvätenou kriedou napísali na dvere začiatočné písmená troch kráľov a letopočet.*Následne zavinšovali všetkým zdravie, šťastie a hojnosť.

Na našej škole sme si tiež pripomenuli tento sviatok a chlapci zo 6.A – Straňovský Nico, Boťanský Jakub a Kyjanek Martin, prezlečení za troch kráľov chodili po triedach a svojimi vinšami priali všetko dobré do nového roka. Týmto pripomenuli ostatným zvyky a tradície, ktoré sa pomaly vytrácajú zo života ľudí.