Jedličková slávnosť

Už tradične sa naša škola lúči so “starým rokom” jedličkovou slávnosťou. Nebolo to inak ani tento rok – v piatok 19.12.2019, sme sa stretli vo vestibule školy, kde nám predviedli nádherný program dievčatá a chlapci pod vedením pani učiteliek Klaudii Takácsovej a Soni Móriczovej. Výzdobu a dekorácie pripravili žiaci na technickom krúžku s pani učiteľkou Mičíkovou. Veľké prekvapenie pre pána riaditeľa pripravila Laura z 8.C triedy, ktorá mu namaľovala nádherný obraz 🙂

Po programe sme si v triedach rozdali darčeky, ochutnali sladkosti a zabavili sa 🙂