Deň školských knižníc

Mesiac október je veľmi obľúbený, pretože je v našej škole mesiacom skvelých podujatí. Jedným z nich je aj Medzinárodný deň školských knižníc. Kto by sa netešil na deň plný súťaží, zábavy a hier?

 Organizácia dňa:

Deň školských knižníc sme začali reláciou v školskom rozhlase, z ktorej sa všetci žiaci dozvedeli o Medzinárodnom dni školských knižníc a o jeho náplni a organizácii v našej škole.

Žiaci chodili podľa harmonogramu do školskej knižnice Trojruža, kde mali pripravené jednotlivé aktivity:

– počúvanie piesní z relácie „Zlatá brána“ a  súťaž v skupinách o najlepšie karaoke;

– súťaž v priraďovaní predmetov k jednotlivým povolaniam + pexeso;

– aktivity s omaľovánkami;

– vystrihovanie, dolepovanie, dokresľovanie obrázkov podľa zadania;

– módna prehliadka v kostýmoch jednotlivých povolaní;

– čítanie z kníh G. Futovej, po ktorom sme diskutovali na témy dôležitosti jednotlivých

  povolaní, ktoré boli spomenuté v úryvku;

– súťaž v lúštení tajničiek s názvami povolaní;

– súťaž v karaoke „Až raz budem učiteľkou“; 

– žiaci 8. a 9. ročníka v knižnici besedovali s výchovnou poradkyňou na tému: „Ako si vybrať správnu strednú školu.“

Deň školských knižníc sa skončil 6. vyučovacou hodinou, keď sa vyhodnotili všetky aktivity. Najlepší boli ocenení diplomami a malými darčekmi.    

Mgr. V. Oravcová