Aktívny španielsky jazykový týždeň

Aktívny jazykový týždeň je už niekoľko rokov neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka v našej  škole.

V dňoch 21.11-25.11. 2019 sa žiaci 4., 5. a 7.roč. mali možnosť intenzívne zdokonaľovať v španielskom jazyku pod vedením a za koordinácie španielskej lektorky Laury. Zároveň sa niečo nové naučili o kultúre a tradíciách španielskeho národa.

Celý program aktívneho jazykového týždňa bol koncipovaný tak, aby sa u žiakov rozvíjali základné jazykové zručnosti. Za pomoci mnohých aktivít si žiaci rozvíjali nielen lektúru, ale aj písanie a samotný ústny prejav.

Na záver žiaci dostali diplom, ktorý im bude pripomínať príjemné chvíle strávené so spolužiakmi a s lektorkou.

Ovládať  cudzí  jazyk  je v dnešnej  dobe samozrejmosťou, a preto sa na pôde našej školy snažíme  žiakom  poskytnúť  čo  najviac príležitostí na jeho rozvoj. Už teraz sa spolu so žiakmi tešíme na jeho ďalší ročník!

Video s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Zuzana Hauzerová