Vianočné tvorivé dielne s rodičmi a žiakmi 5. ročníkov

Predvianočný čas, čas adventu je obdobím, kedy majú ľudia k sebe najbližšie. Stretávajú sa príbuzní, priatelia aby si povedali ako im navzájom na sebe záleží, aby sa obdarovávali nielen darčekmi, ale aj svojou prítomnosťou.

Aj my považujeme našu školu spolu s našimi žiakmi a ich rodičmi za jednu veľkú rodinu. Preto sme pre rodičov piateho ročníka  pripravili  dňa 9.12. adventné dielne, na ktorých mohli spolu so svojimi deťmi stráviť príjemný čas v tvorivej atmosfére. Spolu s deťmi si mohli vyrobiť vianočné vence, keramické zvončeky, špeciálne vianočné balenia na darčeky a veľa ďalších krásnych vecí, ktoré im počas sviatkov pripomenú pekné chvíle strávené na našej škole.

Veríme, že tento čas bol pre nich rovnako obohacujúci ako pre nás a že si okrem vlastnoručne vyrobených vianočných predmetov odniesli aj pocit príjemne stráveného popoludnia. Sviatočnú atmosféru umocnili piataci krátkym kultúrnym programom: Martin Halász z V.C hrou na flautu a dievčatá z V.B pod vedením pani triednej učiteľky Klaudii Takácsovej prednesom a piesňou.

Členky Predmetovej komisie matematika, fyzika, informatika a technická výchova.

Album s fotografiami nájdete TU!