„ZVONÍ“  medzi elitou

V celoslovenskej súťaži školských časopisov PRO SLAVIS 2019 sa náš časopis „ZVONÍ“ umiestnil už po niekoľkýkrát na krásnom 3. mieste.

Zachytáva aktivity školy, naše úspechy, ktorých je naozaj neúrekom, poskytuje priestor žiakom na vyjadrenie svojich názorov, postojov, kreatívnych nápadov a množstvo iných zaujímavostí.

Vďaka a veľká gratulácia za jeho úspešné fungovanie patrí redakčnej rade v zložení: Natália Antalíková, Ella Némethová, Tereza Némethová, Veronika Péková, Patrícia Poláková, Liliana Tomaštíková, Natália Zabáková  pod vedením šéfredaktorky Alexandry Hozlárovej.  Na celé dianie nádejných žurnalistov dohliada odborné oko a kreatívny potenciál pani učiteľky Zuzany Kreps, ktorá je dušou nášho „ZVONÍ.“

Nech „ZVONÍ“ zvoní ešte dlhé roky v živote našej školy!