Seminár skutočnej angličtiny

Žiaci 8. a 9. ročníka si v pondelok 25.11.2019 mohli precvičiť schopnosť rozprávať a porozumieť angličtine so skúseným anglickým lektorom – native speaker.
Vyučovanie prebehlo prostredníctvom hrania rolí a hier v priateľskom a motivujúcom prostredí. Aktivity boli zamerané na komunikáciu, porozumenie a najmä zdokonalenie sa v konverzácii v anglickom jazyku.
Žiaci, ktorí “ochutnali angličtinu” takouto formou, boli veľmi spokojní s jej priebehom a prejavili záujem aj o zorganizovanie  ďalšieho dňa s native speaker, čo nás veľmi teší.

PK cudzích jazykov