PREDMIKULÁŠSKA OSLAVA

S adventom sa spája mnoho tradícií, ktoré si ľudia stále radi pripomínajú. My, v Základnej škole na Nábrežnej ulici, sme v sobotu 30. 11. 2019 už tradične otvorili  brány pre všetky deti nášho mesta, aby spoločne s rozprávkovou vílou, anjelom a čertom privítali Mikuláša.

S radostným spevom a tancom sa naši najmenší postarali  o slávnostný vianočný  program, po ktorom do telocvične vstúpil deťmi najviac očakávaný Mikuláš. Nejednému sa na tváričke rozžiaril šťastný úsmev a zasvietili iskričky v očkách.

V pripravených tvorivých dielňach, ktoré boli rozmiestnené v priestoroch školy, si deti svojou tvorivosťou a zručnosťou vyrobili rozličné vianočné dekoračné ozdoby. Radosť detí nemala konca-kraja. Sobotné dopoludnie sa chýlilo ku koncu a detičky odchádzali plné nezabudnuteľných zážitkov a radosti z vlastnoručne vyrobených darčekov.

Ďakujeme všetkým za milú návštevu a veríme, že sa im u nás páčilo a na budúci rok k nám zavítajú opäť!

Album s fotografiami nájdete TU!

Mgr. Marieta Gyénová