Fantastický úspech – 1. miesto v OK OSJL

Dňa 27. novembra 2019 sa uskutočnil 11. ročník okresného kola Olympiády zo  slovenského jazyka a literatúry (OK OSJL) kategórie C pre žiakov 8.a 9. ročníka základných škôl a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií okresu Nové Zámky v priestoroch Základnej školy, G. Bethlena 41, Nové Zámky.

Vo veľkej konkurencii si naša žiačka Linda Szőke (9.A) vybojovala nádherné 1. miesto.

Veríme, že rovnako úspešne bude reprezentovať nielen našu ZŠ na Nábrežnej ul., ale aj náš okres v krajskom kole tejto náročnej súťaže.

Linda, gratulujeme a prajeme aj naďalej veľa zdaru!

 Mgr. Vlasta Oravcová