Programmers v Žiline

Dňa 22.11.2019. sme sa  zúčastnili súťaže RoboRAVE  v Žiline.  

Tohtoročná súťaž mala iba jednu disciplínu a to SUMO súboje robotov. Náš tím, v zložení Samuel Nagy 3.C, František Ešek  7.C a Tomáš  Lenčéš 8.B, sa s robotmi prebojoval až do semifinále. Tam sme spomedzi 60 tímov skončili celkovo na  8. a 9. mieste.  V kategórii stredoškolákov sme v skupine  s naším SUMO robotom skončili na 3.- 4. mieste. Táto súťaž v priestoroch Žilinskej univerzity nás opäť preverila, dala nám skúsenosti a veľa nových nápadov do budúceho ročníka.
Za pomoc pri  konštruovaní robotov ďakujeme aj  Konrádovi Račkovi zo 7.C .  Veľká vďaka patrí Jarmile a Marošovi Lenčéšovým, za prípravu a vedenie žiakov.

Poďakovanie za možnosť  pracovať  s LEGO EV3 Mindstorms z ktorých vznikli naše  modely patrí nadáciám: Volswagen Slovakia a Nadácia EPH 🙂

Album s fotografiami nájdete TU!