Exkurzia ôsmakov a deviatakov v Auréliu

Posledný školský deň pred jesennými prázdninami sa ôsmaci a deviataci z našej školy zúčastnili exkurzie v zážitkovom centre vedy v Auréliu, kde sa prelína zábava s učením.
Naši žiaci sa mohli presvedčiť, že fyzika, chémia či iné vedné disciplíny môžu byť aj atraktívne a nekomplikované. Svoje poznatky si mohli overiť zábavnou formou pomocou hier a pokusov. Veríme, že nadobudnuté informácie a skúsenosti budú vedieť pretaviť do svojho vzdelania.