Školské kolo OSJL

Dňa 8. novembra 2019 sa v našej škole konalo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí si zmerali sily v troch oblastiach: v testovej, v transformácii textu a v ústnej časti.

Porota  v zložení: Mgr. V. Oravcová, Mgr. M. Gyénová, Mgr. Ž. Majerčíková a Mgr. K. Špániková vyhodnotila najlepších žiakov takto:
1. miesto: Linda Szőke (9.A) – postup do OK
2. miesto: Norbert Körmendi (8.B)
3. miesto: Sebastián Szabó (9.C),
úspešná riešiteľka: Emma Šillová (8.A).

Všetkým súťažiacim gratulujeme a Linde prajeme veľa šťastia v okresnom kole!

PK SJL