Otvorená hodina v 4.C triede

Po anglicky nielen na hodine angličtiny.

Žiaci 4. C triedy s pani učiteľkou Inge Rehákovou privítali na svojej hodine vedenie školy a pani učiteľky z  1.stupňa. Hodina matematiky s témou násobenia bola obohatená o angličtinu – pracovný jazyk. V nej deti riešili príklady, čítali zadania úloh, rozkladali čísla, hrali sa hru, spievali. Pracovití štvrtáci takto ukázali svoje vedomosti z angličtiny i matematiky a návšteva videla využitie metodiky CLIL v praxi.

Album s fotografiami nájdete TU!