Stretnutie plné lásky

Naši druháci si v piatok 25. októbra pozvali do školy svojich starých rodičov, pretože si na vyučovaní pripomínali mesiac október ako mesiac úcty k starším.
Žiaci si pre nich pripravili kultúrny program – pásmo básní, piesní, tanček ba i bábkové divadlo. Aj takouto formou im chceli prejaviť svoju úctu a vďaku. Počas programu sa v nejednom oku starého rodiča zaligotala slzička šťastia. Po skončení programu pracovali žiaci spolu so svojimi starými rodičmi v tvorivej dielni. Šikovné ruky detí, zručnosť a skúsenosť starých rodičov sa spojila a výsledkom bol originálny lampášik. K príjemnej atmosfére prispelo i malé občerstvenie.  Domov odchádzali  s najkrajším darčekom od svojich vnúčat – s medailou na krku „Najlepší dedko“ a „Najlepšia babka“.
Veľmi pekne ďakujeme starým rodičom za to ,že prijali pozvanie a prišli k nám do priestorov našej základnej školy na toto milé dopoludnie. Prajeme im pevné zdravie a ešte veľa, veľa pekných chvíľ prežitých spolu so svojimi vnúčatami.

Album s fotografiami nájdete TU!

pani učiteľky 2. ročníkov