Medzinárodný deň školských knižníc: S Tajovským v knižnici

Dňa 28.10. 2019 sa v našej škole uskutočnilo podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý  prvý raz vyhlásila prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.
Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami podporiť dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu.Pani učiteľky slovenského jazyka pripravili pre žiakov piateho až deviateho ročníka zábavné aktivity, prostredníctvom ktorých sa dozvedeli veľa nového o živote nášho významného spisovateľa. Žiaci 5. a 6. ročníka skladali puzzle z portrétu J. G. Tajovského, riešili osemsmerovky z diel autora. Siedmaci absolvovali počúvanie s porozumením textu Prvé hodinky spojené s kvízom. 8. ročník dotváral  koniec poviedky Prvé hodinky. Niektorí zašli do starých čias a podarilo sa im využiť staré slová, ktoré si vyhľadávali v KSSJ, iní zase prešli do sci-fi žánru. Žiaci 9. ročníka museli spracovať život a dielo J. G. Tajovského formou prezentácie. Jedni vyhľadávali informácie z kníh, iní zase z internetu. Veľmi sa im takáto forma práce páčila, pretože ich nútila spolupracovať a zároveň hľadať kompromisy.

Žiaci z redakčnej rady školského časopisu ZVONÍ! urobili medzi žiakmi malú anketu o priebehu Medzinárodného dňa školských knižníc, z ktorej vysvitlo, že deň bol využitý zmysluplne, poučne i zábavne.

Všetkým účastníkom blahoželáme, tešíme sa spolu s nimi z ich úspechov a veríme, že si našli trvalý vzťah ku knihe i k našej knižnici. 🙂

Album s fotografiami nájdete TU!