REGFEST

REGFEST je regionálny festival neprofesionálnych divadiel v Nových Zámkoch, na ktorom dňa 11. októbra 2019 mala účasť aj naša škola.

Štvrtkové divadelné dopoludnie s názvom Deti for children bolo venované deťom zo základných škôl. Zúčastnili sa ho naši žiaci s rozprávkou v anglickom jazyku „The Fisherman and his Wife“ pod vedením p. uč. Ing. J. Babjakovej a rozprávkou „Little Red Hen“ pod vedením p. uč. Mgr. A. Semanovej. Súčasťou podujatia bol aj workshop zameraný na divadelnú tvorbu, ktorý bol pre deti nevšedný a zaujímavý.