Kariérové poradenstvo

Dňa 07.10.2019  sa rodičia a žiaci 9. ročníka mali  možnosť  oboznámiť s legislatívou  k prijímaciemu konaniu žiakov na stredné školy pre školský rok 2020/21.

Rodičia získali základné informácie o termínoch prijímacích skúšok, administrácii prihlášok a podstate duálneho vzdelávania. Zároveň im boli poskytnuté dátumy konania tzv. dní otvorených dverí na konkrétnych stredných školách v našom meste a v okolí. O nevyhnutnosti priebežnej prípravy žiakov na Testovanie 9 poinformovala p. zástupkyňa školy PaedDr. I.Brelíková.

O ďalších  aktivitách v rámci kariérového poradenstva na našej škole budú žiaci informovaní prostredníctvom individuálnych i skupinových konzultácií  s p. výchovnou poradkyňou.

bty

Mgr. M.Luptáková