Slávnostná Imatrikulácia

2. október bol dlho očakávaným dňom pre našich prvákov. Tento deň ich čakala slávnostná Imatrikulácia, ktorá sa prvýkrát konala v Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch.
Naučiť prvákov zvládať prvé týždne v novom prostredí, odovzdať im potrebné vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké vyjadriť slovami, čo každé dieťa, rodič i učiteľ v tento slávnostný okamih prežíva. Našich malých žiačikov prišli podporiť aj ich starší spolužiaci – deviataci, aby ich sprevádzali k slávnostnému pasovaniu.  Za prítomnosti kráľa a kráľovnej boli žiaci 1. roč. pasovaní za právoplatných žiakov našej školy.  Svojich prvákov predstavili triedne pani učiteľky Erika Demová, Erika Podoláková a Jana Zajíčková. Potom prváci zložili sľub prváka, zaspievali prvácku hymnu, zarecitovali básničky o písmenách a číslach a zatancovali tanček „Do školy sa tešíme…“.

Všetkých prítomných pozdravil aj pán riaditeľ školy Mgr. Róbert Rudinský. Spolu s pani zástupkyňou Mgr. Timeou Garajovou dekorovali deti šálikmi s emblémom našej školy ako symbolom spolupatričnosti. Na pamiatku dostali pasovaciu listinu. Slávnostný deň sa ukončil sladkou odmenou, kráľovskou hostinou.

Prváci zvládli svoj deň vynikajúco, patrí im veľká pochvala. Ich tváričky žiarili šťastím, z akcie odchádzali s nezabudnuteľnými zážitkami. Ďakujeme!

Album s fotografiami nájdete TU!